تاریخچه


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۲     توسط : یکتاپخش

آغازین فعالیتهای این شرکت  که ریشه در اراده و پیشتکاروهمت مردان آن داشت از سال ۱۳۷۲ با ایجاد واحد پخش بسیار کوچکی در یکی از محلات تبریز شروع که سرانجام این تصمیم و اراده درسال ۱۳۷۶ با تاسیس شرکت پخش نصر قدم در عرصه جدی صنعت پخش نهاد.پتانسیل های اولیه موجود در پخش نصر همچنین نیاز سنجی های پیوسته و مطالعه دقیق بازار، مدیران و مسئولین امربرآن داشت تا با یک باز خوانی همه جانبه نسبت به توسعه و اصلاح ساختار سازمانی گامی اساسی بر دارند، گامی که برگرفته از مدیریت و بهره مندی از تجربه و دانش روز بود.

تولد  دوباره شرکت با برند یکتا پخش با ماهیت علمی و عملی، با تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و با تجمیع کلیه نیاز های نرم افزاری و سخت افزاری در سال ۱۳۸۱  و با ایجاد ناوگان گسترده حمل و نقل پا به عرصه پخش استانی گذاشته و با اخذ نمایندگی های انحصاری از شرکت های تولیدی و با بسط و توسعه مستمر فعالیتهای خویش  به مرحله ظهور و بالندگی رساند.

همکنون این شرکت با بیش از ۱۰۰ نفر کادر مجرب اداری ، فروش و توزیع  به بیش از ۱۵۰۰۰ مشتری خود خدمات ارائه می نماید.